Polityka dt. ustawy Digital Millennium Copyright Act

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy od innych poszanowania naszych praw. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, Tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512 (c), właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel może przesłać nam zawiadomienie o usunięciu informacji za pośrednictwem naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Jako dostawca usług internetowych mamy prawo do skorzystania z immunitetu od wspomnianych roszczeń o naruszenie praw na podstawie zasady "bezpiecznej przystani". Aby przesłać nam wniosek dotyczący naruszenia zasad dobrej wiary, musisz złożyć zawiadomienie, które zawiera następujące informacje:

Powiadomienie o naruszeniu - Wniosek

    
 • Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela);
 •   
 • Identyfikator dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;
 •   
 • Identyfikator materiału, który ma zostać usunięty oraz informacje, które mogą umożliwić usługodawcy znalezienie tego materiału. [Prześlij adres URL odpowiedniej strony, aby pomóc nam w zidentyfikowaniu treści, która rzekomo stanowi naruszenie];
 •   
 • Informacje, które mogą umożliwić usługodawcy skontaktowanie się ze stroną skarżącą, w tym imię i nazwisko lub nazwa, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu;
 •   
 • Oświadczenie, że strona skarżąca w dobrej wierze uznaje, że wykorzystanie tych materiałów nie jest autoryzowane przez agenta ds. praw autorskich; i
 •   
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w zaświadczeniu są rzetelne, oraz pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona zgłaszająca roszczenie jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Tytuł 17 USC §512 (f) przewiduje sankcje za szkody cywilne, w tym opłaty za usługi adwokackie, przeciwko każdej osobie, która świadomie podaje nieprawdziwe dane w zawiadomieniu o naruszeniu na podstawie 17 USC §512 (c)(3).

Należy pamiętać, że możemy udostępniać domniemanym sprawcom tożsamość i informacje, które otrzymujemy w każdym roszczeniu dotyczącym naruszenia praw autorskich. Składając wniosek, potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się, że Twoja tożsamość i wniosek mogą zostać przekazane domniemanemu sprawcy naruszenia.

Wszystkie wnioski o usunięciu należy wysyłać do naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Wnioski należy wysyłać drogą mailową.

Agent DMCA

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

Wyślij zawiadomienie DMCA

Kontrzawiadomienia - Przywrócenie materiału

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o usunięciu materiału z powodu wniosku dotyczącego naruszenia praw autorskich, możesz przesłać nam kontrzawiadomienie w celu przywrócenia danego materiału na stronę. Zawiadomienie to musi zostać przedstawione pisemnie naszemu agentowi DMCA i zasadniczo powinno zawierać następujące elementy zgodnie z 17 USC sekcja 512(g)(3):

    
 • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.
 •   
 • Opis materiału, który został usunięty oraz jego pierwotną lokalizację zanim został usunięty.
 •   
 • Oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że w dobrej wierze uznajesz, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału.
 •   
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się podlegać jurysdykcji sądu działającego w tym samym okręgu sądowym, do którego odnosi się Twój adres (lub, jeżeli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, że zgadzasz się podlegać jurysdykcji każdego dystryktu sądowego, w którym można znaleźć usługodawcę) oraz że zaakceptujesz obsługę procesu od osoby lub firmy, która złożyła pierwotne zawiadomienie o naruszeniu.
 •   
 • Wyślij kontrpowiadomienie do naszego agenta DMCA:

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

Polityka w przypadku wielokrotnego naruszenia

Bardzo poważnie podchodzimy do naruszenia praw autorskich. Zgodnie z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act dotyczącymi powtarzających się naruszeń, prowadzimy listę powiadomień DMCA od właścicieli praw autorskich i podejmujemy w dobrej wierze wysiłki na rzecz zidentyfikowania wszelkich powtarzających się naruszeń. Konta osób, które naruszają nasze wewnętrzne zasady dotyczące powtarzających się naruszeń zostaną usunięte.

Nasze informacje biznesowe

MNO GO APPS LTD.
Tseriou 136, Strovolos, 2nd Floor
Nicosia, 2045 Cyprus
quizz.club
quizzclub.com