To nie takie proste! Seria jest liczbą liczb pierwszych. Liczba pierwsza to taka, która jest podzielna tylko przez siebie i 1. Na przykład 21 nie jest liczbą pierwszą (jest podzielna przez 3 i 7). Po 17 kolejna liczba pierwsza w kolejności to 19. Ciągi liczbowe najczęściej powstają według pewnej ustalonej reguły. W każdym razie sprawdziliśmy twoją wiedzę z matematyki i twoją logikę! Test zdany! Powodzenia w dalszych zadaniach.

Więcej informacji: www.matemaks.pl