Przegroda nosowa, przegroda nosa (łac. septum nasi) leży pośrodkowo w jamie nosowej dzieląc ją na dwie części. Przegroda nosowa składa się z trzech części:

błoniasta (skórna, łac. pars membranacea) – początkowy odcinek przegrody leżący pomiędzy nozdrzami przednimi, ograniczając wejście do przedsionka nosa. Składa się z podwójnej warstwy skórnej. Zawiera odnogę przyśrodkową chrząstki skrzydłowatej większej. Jest częścią ruchomą przegrody (łac. pars mobilis septi nasi),

chrzęstna (łac. pars cartilaginea) – zbudowana jest z chrząstki przegrody nosa,

kostna (łac. pars ossea) – składa się z dwóch elementów kostnych:

lemiesz (łac. vomer),

blaszka pionowa kości sitowej (łac. lamina perpendicularis ossis ethmoidalis).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org