Dendrologia to słowo pochodzące z greckiego dendron – drzewo oraz logos – nauka. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to nauka o drzewach, ich życiu, gatunkach i występowaniu. Inaczej rzecz ujmują jest to drzewoznawstwo, czyli dział botaniki, który zajmuje się drzewami oraz krzewami, ze szczególnym uwzględnieniem ich morfologii, anatomii, geografii i genetyki. Dendrologia obejmuje również introdukcję, czyli możliwość uprawiania obcych gatunków w różnych częściach świata oraz ich aklimatyzację.

Więcej informacji: www.penny.pl