Jugosławia – nazwa państwa narodów południowosłowiańskich (słowo jug w większości języków owych narodów oznacza „południe”), używana do 1918 r. jako koncepcja polityczna, od 1918 dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 r. już oficjalne dla Królestwa Jugosławii, od 1945 r. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a po jej rozpadzie (w latach 1991–1992) dla Federalnej Republiki Jugosławii będącej federacją Serbii i Czarnogóry – do 2003, a w latach 2003–2006 Serbii i Czarnogóry jako konfederacji. Ważniejsze daty kwietniowe:

10 kwietnia – ogłoszenie niepodległości przez Chorwację

12 kwietnia – kapitulacja stolicy Jugosławii – Belgradu.

13 kwietnia – przystąpienie Węgier do wojny przeciwko Jugosławii.

15 kwietnia – Niepodległe Państwo Chorwackie przystępując do paktu trzech, staje się sojusznikiem III Rzeszy.

17 kwietnia – ogłoszenie kapitulacji Jugosławii.

1 maja – podział okupowanej Słowenii między Niemcy i Włochy.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org