Allodoksafobia to niezwykle rzadka fobia, charakteryzuje się lękiem przed opiniami. Uważa się, że fobia wiąże się z wcześniejszymi spotkaniami, w których osoba, której to dotyczy, nie była w stanie odpowiednio wyrazić swojej opinii lub została odrzucona. Widać to w sytuacjach społecznych, gdy osoba dotknięta chorobą odmawia zaangażowania się w dyskusje i może również okazywać lęk przed konfrontacją.

Więcej informacji: www.opeus.pl