Grammar nazi (z ang. dosł. nazista gramatyczny) – pejoratywne lub ironiczne określenie internauty, który pedantycznie poprawia wypowiedzi innych osób pod względem językowym i ortograficznym. Osoby takie za swój cel stawiają walkę o ścisłe przestrzeganie przepisów ortograficznych, skodyfikowanej gramatyki i innych norm preskryptywnych, co ma w ich mniemaniu pomóc utrzymać jakość komunikacji internetowej. Ruch powstał w angielskiej części internetu.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org