Utworzył ją prezydent Harry Truman jako rządową agencję służby wywiadowczej, zajmującą się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem na podstawie tych informacji, raportów dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych.

Agencja organizowała także operacje, których celem była interwencja w wewnętrzne sprawy wybranych państw, od propagandy po wspieranie oddziałów paramilitarnych. Przykładem takich interwencji jest udział w organizacji zamachu stanu w Iranie w 1952 (Operacja "Ajax").

Więcej informacji: www.polskieradio.pl