Rezonans magnetyczny, czyli RM lub MRI, (magnetic resonance imaging) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej, szeroko stosowanej w medycynie. Rezonans magnetyczny umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wszystkich wewnętrznych, anatomicznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, kanału szkieletowego). RM wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody w organizmie człowieka, a ściślej protonów, w jądrach wodoru. Obróbka komputerowa pozwala również na stworzenie trójwymiarowych obrazów badanych narządów. Rezonans magnetyczny w stosunku do badań radiologicznych z wykorzystaniem promieni rentgenowskich jest nieinwazyjny. Pole magnetyczne oraz fale radiowe wykorzystywane w tym badaniu są nieszkodliwe dla organizmu człowieka.

Więcej informacji: www.medonet.pl