Sekwoja, Ssiquoyah, Sequoyah, znany także jako George Guess, Guest lub Gist (ur. ok. 1767, zm. 1843) – Metys z plemienia Czirokezów, jubiler i językoznawca, twórca sylabariusza czirokeskiego stosowanego przez to plemię północnoamerykańskich Indian od początków XIX w. do dziś. Eksperymenty Sekwoi z pismem – początkowo piktograficznym, później sylabicznym – trwały łącznie ok. 12 lat (od ok. 1809 roku). Liczący początkowo 115 znaków alfabet sylabiczny (wzorowany na alfabecie łacińskim i cyrylicy) został zredukowany z czasem przez jego twórcę do 83 znaków, a później uzupełniony o 3 nowe znaki, oddając ostatecznie 86 sylab języka czirokeskiego. „Mówiące Liście” Sekwoi do dziś stanowią część kulturowego dziedzictwa ludu Czirokezów (z jego wykorzystaniem publikowane są m.in. dwujęzyczne nierzadko czasopisma i broszury edukacyjne plemienia).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org