Kwas octowy (CH3COOH) jest cieczą o ostrej woni i kwaśnym smaku. Mała lotność kwasu octowego wynika ze zdolności do tworzenia wiązań wodorowych między cząsteczkami kwasu, jego temperatura wrzenia jest wyższa od temperatury wrzenia wody. Jest on kwasem bardzo dobrze rozpuszczającym się w wodzie z wydzieleniem ciepła. Kwas octowy jak sama nazwa wskazuje, wykazuje właściwości kwasowe. W przemyśle chemicznym służy do produkcji tworzyw sztucznych, rozpuszczalników oraz wielu związków będących półproduktami do syntezy bardziej złożonych substancji, takich jak leki czy środki ochrony roślin.

Więcej informacji: www.naukowiec.org