Fokomelia to wrodzona wada kończyn dziecka objawiająca się niedorozwojem kości długich, co sprawia, że dłonie lub stopy wyrastają bezpośrednio z tułowia. Przyczyną są najczęściej zaburzenia rozwojowe płodu, spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Niektóre postacie fokomelii uzyskały niezależne nazwy. Na przykład sirenomelia to schorzenie, w którym niedorozwinięte, wyrastające z okolic biodrowych stopy są ze sobą zrośnięte (przypominając ogon syreny). Amelia – to całkowity brak kończyn, a hemimelia – występowanie fokomelii na dwóch kończynach, znajdujących się po jednej stronie ciała.

Więcej informacji: zdrowie.tvn.pl