Małpy to małpy, w tym kladystycznie małpy: małpy lub platyrriny z Nowego Świata oraz klar katariny złożony z małp i małp ze Starego Świata. Linia małpia i linia tarsierska rozdzieliły się około 60 milionów lat temu (w erze kenozoicznej). Czterdzieści milionów lat temu małpy z Afryki skolonizowały Amerykę Południową, dając początek małpom z Nowego Świata. Pozostałe małpy (katariny) podzieliły się 25 milionów lat temu na małpy i małpy ze Starego Świata.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org