Macerator, na przykład w oczyszczaniu ścieków, jest maszyną, która redukuje substancje stałe do małych kawałków w celu radzenia sobie z szmatami i innymi odpadami stałymi. Jednostki macerujące wykorzystują mechanizmy mielenia, siekania, cięcia i mieszania, aby zredukować odpady do zawiesiny, którą można następnie przenieść przez pompowanie. Sprzęt do maceracji jest często używany w sytuacjach domowych (kuchnie, toalety), a także w oczyszczalniach ścieków. Na obszarach wrażliwych dla środowiska, takich jak Antarktyda, na stacjach badawczych ze średnią letnią populacją większą niż 30 osób, maceracja jest minimalnym zabiegiem wymaganym przed odprowadzeniem ścieków do morza. Podobnie statki na morzu używają sprzętu do maceracji do odprowadzania ścieków, które obejmują ścieki i odpady żywnościowe. W zakładach przetwórstwa spożywczego maceracja odnosi się do zastosowania pompy rozdrabniającej lub szybkich noży obrotowych, w celu wytworzenia „zmieszanej” zawiesiny odpadów spożywczych i innych organicznych produktów ubocznych. Macerowana substancja, którą można opisać jako zawiesinę bogatą w białko, jest często stosowana do żywienia zwierząt, nawozów i do współsprawiania surowca w biogazowniach.

Więcej informacji: en.m.wikipedia.org