Triskaidekafobia – lęk przed liczbą trzynaście, irracjonalna wiara, że liczba ta przynosi pecha. Jako przesąd funkcjonujący w kulturze zachodniej powszechnie, uznawana jest za fobię jedynie, gdy znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie jednostki. Należy zatem odróżnić przesądność uwarunkowaną kulturowo od zaburzenia nerwicowego. Pojęcie wprowadził w 1910 roku amerykański psychiatra Isador Coriat. Były amerykański prezydent Franklin Roosevelt zapraszał na obiad lub przyjęcie swoją sekretarkę, jeśli z powodu czyjejś nieobecności lub dodatkowego zaproszenia do stołu miało siąść 13 osób. Pozostali ludzie, którzy cierpieli na triskaidekafobię to m.in. Napoleon Bonaparte, Herbert Hoover, Mark Twain, Richard Wagner i Arnold Schönberg (który faktycznie zmarł trzynastego)

Więcej informacji: pl.wikipedia.org