Jesteśmy przyzwyczajeni do zegarków, które odmierzają sekundy, minuty i godziny. Można go jednak definiować na przeróżne sposoby. Największą jednostką czasu jest eon. Dzieli się on na ery i obejmuje okres co najmniej 500 mln lat. Związany jest z geologią naszej planety. Wyznacza się trzy eony: archaik, proterozoik i fanerozoik. Jeden miliard lat to jedno gigaannum. Dużo krótszą średniowieczną jednostką czasu był moment, który w naszej mowie przetrwał do dziś i rozumiany jest jako chwila. Moment jednak miał dokładnie 90 sekund. W starej polskiej lieraturze możemy spotkać zdrowaśki, różańce i pacierze. Katolicy w ten sposób również postrzegali czas, a te nieoficjalne jednostki były uznawane jako czas potrzebny na odmówienie tych modlitw.

Więcej informacji: steemit.com