Operacja Halyard była operacją alianckiego transportu powietrznego za liniami wroga podczas II wojny światowej. Według historyka profesora Jozo Tomasevicha, wybitnego jugosłowiańskiego i chorwackiego Amerykanina, który wykładał na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco, raport przedłożony do Biura Usług Strategicznych (OSS) wskazał, że znaczna liczba lotników alianckich została zestrzelona przez okupowanych Jugosławia. Zostali uratowani przez Czetników w Serbii, części Jugosławii podczas wojny. Czetnicy byli częścią armii jugosłowiańskiej w Ojczyźnie, która podczas wojny musiała współpracować zarówno z Osią, jak i siłami alianckimi. Ponad 100 kopaczy i tyle wozów ciągniętych przez woły zostało wykorzystanych do zbudowania improwizowanego lądowiska, z którego można było ewakuować zestrzelonych lotników alianckich. W nocy trwało kopanie, wyrównywanie i wycinanie drzew. Operacja ratowniczego transportu lotniczego miała miejsce od sierpnia do grudnia 1944 r. Z tego prymitywnie zbudowanego lotniska leśnego zbudowanego przez serbskich chłopów w pobliskiej wiosce Pranjani.

Więcej informacji: en.m.wikipedia.org