Okres Ptolemejski jest jednym z najlepiej poznanych w dziejach Egiptu. Dynastia Ptolemeuszy (Lagidów), założona przez jednego z generałów Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza, syna Lagosa, kończy się śmiercią Kleopatry VII w 30 r p.n.e. i rzymską inwazją Oktawiana Augusta. Egipt ptolemejski był jedną z dwóch największych potęg hellenistycznego Wschodu. Obserwujemy w tym okresie rozkwit faraońskiej sztuki i architektury, będący jednocześnie jej ukoronowaniem. Wiele wspaniałych świątyń, zachowanych do dziś, wznieśli Ptolemeusze. Imperialną potęgę Egiptu tego okresu, jego wpływ na inne kraje basenu wschodniej części Morza Śródziemnego, można porównywać do najwspanialszych dla kraju nad Nilem okresów, panowania XVIII, XIX i XXII dynastii.

Więcej informacji: www.narmer.pl