Dwadzieścia jeden żądań – ultimatum wystosowane przez rząd Japonii wobec Republiki Chińskiej w dniu 18 stycznia 1915 roku. Podzielone na 5 kategorii japońskie żądania obejmowały m.in. scedowanie na rzecz Japonii dotychczasowej koncesji niemieckiej w Shandongu, uznanie specjalnych praw Japończyków na terenie Mandżurii i Mongolii Wewnętrznej, obietnicę nieprzyznawania żadnemu państwu trzeciemu sfery wpływów wzdłuż chińskiego wybrzeża, wspólny nadzór nad chińskim przemysłem węglowym i stalowym oraz wprowadzenie do rządu chińskiego japońskich doradców. Japońskie ultimatum spowodowało pogorszenie się relacji Japonii z krajami zachodnimi, szczególnie z dążącymi do utrzymania polityki otwartych drzwi Stanami Zjednoczonymi, choć żadne z nich nie zdobyło się na aktywny protest. Przekazanie Japończykom Shandongu potwierdził oficjalnie w 1919 roku traktat wersalski.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org