W dniach 31 marca do 1 kwietnia 2016 roku w Waszyngtonie odbył się czwarty Szczyt Bezpieczeństwa Jądrowego (Nuclear Security Summit). Przedmiotem rozmów były m.in. kwestie zabezpieczenia materiałów promieniotwórczych i elektrowni jądrowych przed zagrożeniami terrorystycznymi. Szczyt bezpieczeństwa jądrowego zainicjował w 2010 r. prezydent Barack Obama. Pierwszy odbył się w Waszyngtonie (2010 r.), drugi w Seulu (2012 r.), trzeci w Hadze (2014 r.). Od 2010 r. państwa NSS pracowały wspólnie m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi użycia wysoko-wzbogaconego uranu, przeciwdziałania nielegalnym transferom materiałów promieniotwórczych, bezpieczeństwem informacji oraz transportem materiałów promieniotwórczych.

Więcej informacji: www.gov.pl