Pierwsza lokomotywa elektryczna została zbudowana przez Szkota, Roberta Davidsona z Aberdeen w 1837 roku. Była ona napędzana silnikiem prądu stałego zasilanego z baterii elektrycznej. Davidson zbudował później jeszcze większą lokomotywę, którą nazwał Galvani. Została ona zaprezentowana na Royal Scottish Society of Arts Exhibition w 1841 roku, a jej pierwsze testy odbyły się w Edynburgu oraz w Glasgow we wrześniu następnego roku. Niestety ograniczona energia elektryczna dostępna z baterii uniemoŜliwiła rozwój lokomotyw elektrycznych i ich zastosowanie.

Więcej informacji: www.komel.katowice.pl