Prawowitym następcą tronu Henryk VIII Tudor został w wieku jedenastu lat, w wyniku śmierci starszego brata – i było to pierwsze od długiego czasu objęcie tronu metodą pokojową. na tron wstąpił w wieku 18 lat, po śmierci ojca. Pierwszą żonę, Katarzynę Aragońską, poślubił dziewięć tygodni po objęciu tronu, mimo wątpliwości co do ważności małżeństwa (Katarzyna była żoną niedawno zmarłego brata). Małżeństwo to jednak nie przyniosło oczekiwanego potomka płci męskiej, toteż po unieważnieniu małżeństwa Henryk ożenił się z siostrą swojej dotychczasowej kochanki – Anną Boleyn. Nieuznanie małżeństwa przez Watykan i córki Henryka z Katarzyną, Marii, za dziecko nieślubne doprowadziło do przewrotu religijnego i w konsekwencji powstania nowego odłamu chrześcijaństwa – anglikanizmu . Wszelcy przeciwnicy polityki Henryka VIII, np. Tomasz Morus czy Jan Fisher byli mordowani.

Więcej informacji: wielkabrytania.fandom.com