Trzy wielkie piramidy w Gizie zostały wzniesione za czasów czwartej dynastii (2575-2465 roku p.n.e.). Na północ od Sakkary, na pustyni w Gizie - płaskowyż, który wznosił się 40 metrów ponad doliną Nilu - został najpierw dokładnie ręcznie wyrównany. Największa z nich, grobowiec faraona Cheopsa, powstała jako pierwsza. W samym sercu budowli znajduje się komora z granitu, do której prowadzi pochyły korytarz. Budowla została wykonana z lokalnego kamienia słabej jakości, później została pokryta polerowanym białym piaskowcem. W zespole grobowym znajdują się także trzy mniejsze piramidy: wysoka świątynia, kamienny trakt, niska świątynia i pięć gigantycznych fos wydrążonych w ziemi, w których spoczywały wszystkie elementy niezbędne do budowy pięciu drewnianych łodzi: liny, linki, belki, deski, wiosła. Każde pomieszczenie piramidy spełniało konkretną funkcję: w pomieszczeniu z sarkofagiem król staje się nowym Ozyrysem i upodabnia się do Atuma - boga Zachodzącego Słońca. W westybulu przygotowuje się on do nawigacji i przeobraża się w boga Nieba. W korytarzu przed przeistoczonym królem otwierają się podwoje jego grobowca i tam może się rozgościć w swojej "słonecznej" łodzi.

Więcej informacji: www.bryk.pl