Oficjalnymi językami Organizacji Narodów Zjednoczonych jest sześć języków używanych na spotkaniach ONZ, w których pisane są wszystkie oficjalne dokumenty ONZ. W porządku alfabetycznym są to: arabski (literacki arabski) chiński (standardowy chiński, uproszczony chiński) angielski (brytyjski angielski) francuski rosyjski hiszpański Te języki są używane na spotkaniach różnych organów ONZ, zwłaszcza Zgromadzenia Ogólnego, Rada Gospodarcza i Społeczna oraz Rada Bezpieczeństwa.

Więcej informacji: en.wikipedia.org