Chanuka zwane też Świętem Świateł jest jednym z najważniejszych świąt w żydowskim kalendarzu. Jest to święto ruchome, które trwa 8 dni, a jego rozpoczęcie wyznacza 25 dzień miesiąca kislew, W tym roku Chanuka wypada w dniach 7-16 grudnia. Chanuka to święto, które odwołuje się silnie do historii narodu żydowskiego, a jego rodowód sięga 25 dnia miesiąca Kislew 165 roku p.n.e. Izrael był wówczas państwem podbitym, wchodzącym w skład ziem imperium Aleksandra Macedońskiego. Na terenie imperium zezwalano podbitym ludom wyznawać własną religię i kultywować rodzime tradycje, ale sytuacja taka zmieniła się całkowicie po śmierci Aleksandra Macedońskiego w 320 roku p.n.e. Imperium podzielono, a władzę nad Judeą przejęła grecka dynastia Seleucydów, wroga obcym kulturom.

Więcej informacji: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com