Poczet papieży – lista papieży i antypapieży Kościoła katolickiego. Istnieją spory co do ich liczby w historii. Wymienia się od 36 do 43 antypapieży. W roku 1942 kardynał Giovanni Mercati, archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego, stworzył spis papieży, który od tamtej pory jest oficjalnie uznawany przez Kościół katolicki. Zamieszczona poniżej lista jest zgodna z tym wykazem. Obecnym papieżem jest Franciszek, który został wybrany 13 marca 2013 r., Następcą Benedykta XVI. W XX wieku było dziewięciu papieży, którzy zajmowali to stanowisko.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org