23 kwietnia 1564 roku to domniemana data urodzin Williama Shakespeare’a. Przypuszcza się, że urodził się w domu rodzinnym przy Henley Street w Stratford-upon-Avon. Dokładna data dzienna nie jest znana ponieważ nie ma zapisów dotyczących jego narodzin. Jedyny syn Shakespeare’a – Hamnet zmarł z nieznanych przyczyn w wieku 11 lat. Uważa się, że nazwa sztuki „Hamlet” i imię jej bohatera to nie przypadek. Jego córka Susannah nie miała dzieci, a Judith zmarła młodo, dzieci Judith zmarły wcześnie i bezpotomnie. Susannah umiała napisać swoje imię, Judith była jednak całkowitą analfabetką. W tamtych czasach umiejętność czytania i pisania była zarezerwowana dla pewnej grupy mężczyzn. Wydaje się, że Szekspir był prawdziwym człowiekiem swoich czasów i nie dbał o wykształcenie córek.

Więcej informacji: mbbooks.eu