Kość skroniowa jest przede wszystkim kością narządu zmysłu, ponieważ zawiera błędnik z jego nabłonkami zmysłowymi odbierającymi bodźce dźwiękowe oraz równowagi ciała. Jest to parzysta, silnie spneumatyzowana kość wchodząca w skład mózgoczaszki. Jest położona pomiędzy kością potyliczną a kością klinową i poza funkcją strukturalną pełni dodatkowe role. W jej wnętrzu zawarty jest błędnik kostny, który stanowi jamę złożoną z kanalików i komórek, w których mieści się błędnik błoniasty, stanowiący narząd słuchu i równowagi za sprawą zawartych w nim receptorów słuchu i nacisku.

Więcej informacji: www.eduteka.pl