Epilog – końcowa część utworu literackiego (głównie epiki i dramatu), której treść nie jest związana z fabułą. W niektórych dramatach, głównie antycznych, wypowiedź końcowa do publiczności, objaśniająca intencje twórcy i sens przedstawienia. Końcowa część utworu dramatycznego lub epickiego, w której informuje się odbiorcę o dalszych losach bohaterów po zakończeniu wypadków opisanych we właściwej części fabuły. Niekiedy w epilogu autor umieszcza wyjaśnienia dotyczące zamysłu twórczego oraz istotnych elementów znaczeniowych dzieła.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org