Badanie palpacyjne to jeden z głównych elementów wchodzących w skład badania przedmiotowego. W nomenklaturze medycznej określane jest jako palpacja czy omacywanie. Jest to metoda diagnostyki medycznej polegająca na macaniu palcami w celu określenia kształtu, rozmiaru, twardości i położenia danej struktury anatomicznej.

Podstawową umiejętnością w opiece nad chorymi jest zdolność do precyzyjnej oceny dzięki dokładnemu zebraniu wywiadu chorobowego i właściwemu badaniu przedmiotowemu, którego jedną z głównych składowych jest badanie palpacyjne. Omacywanie, jako element badania fizykalnego, służy zwłaszcza do oceny tkliwości.

Więcej informacji: zdrowie.tvn.pl