Główna różnica między ludzkim i zwierzęcym mózgiem to jego rozmiar. U dorosłego człowieka waży on ok. 1-2,5 kg, ma ok. 1,4 litra pojemności i stanowi ok. 2% masy całego ciała. Ludzie mają także więcej neuronów przypadających na jednostkę objętości w porównaniu ze zwierzętami i bardziej zaawansowaną strukturę budowy mózgu, czyli liczne bruzdy i fałdy.

Inteligentne zwierzęta, takie jak małpy czy delfiny, również mają pofałdowaną korę mózgową, ale w mniejszym stopniu, a myszy – całkiem gładką. Ludzki mózg to także rozwinięte płaty czołowe, odpowiedzialne za planowanie, samokontrolę, myślenie logiczne i abstrakcyjne, czego nie można przypisać zwierzętom.

Więcej informacji: www.focus.pl