Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po mięśniówce przedsionków, przechodzi przez węzeł przedsionkowo-komorowy do pęczka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzając najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca (głównie mięśniówka lewej komory) i resztę mięśnia obu komór. Rytm serca jest jednym z podstawowych elementów oceny pracy serca i układu bodźcoprzewodzącego. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG.

Więcej informacji: www.kardiolo.pl