To jest wilga. Długość ciała: 23-25 cm. Jeden z naszych najbarwniejszych ptaków. Samiec ma całe ciało jaskrawożółte z wyjątkiem czarnych skrzydeł i ogona z żółtymi rogami. Dziób czerwony. Samica jest znacznie skromniej ubarwiona, żółtozielona z kreskowanym spodem. Wilga jest jednym z nielicznych krajowych gatunków o tropikalnym pochodzeniu, który rozprzestrzenił się na większości obszaru Europy. Świadczy o tym nie tylko jej wygląd, ale także krótki, zaledwie 3-4 miesięczny pobyt w naszym kraju. Mimo swego jaskrawego ubarwienia wilgę trudno zobaczyć, gdyż najczęściej przebywa w gęstym listowiu koron drzew. Swą obecność zdradza melodyjnym gwizdem.

Więcej informacji: ptaki.info