Strefa konwergencji tropikalnej, inne nazwy w języku polskim to: wewnątrztropikalna strefa konwergencji, międzytropikalna strefa konwergencji, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności, równikowy pas ciszy – obszar zbieżności dwóch systemów pasatowych.

Obszar jest charakteryzowany przez ruchy pionowe ciepłego powietrza przywiewanego przez wiatry pasatowe.

Strefa konwergencji tropikalnej jest też obszarem, w którym średnie wiatry na powierzchni są bardzo słabe i jest nazywana w języku angielskim doldrums lub (mało precyzyjnie) ciszą na równiku.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org