Elektroliza to całokształt zjawisk towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów. Procesowi elektrolizy, polegającemu na przepływie prądu elektrycznego ( z zewnętrznego źródła prądu) przez przewodnik elektrolityczny, towarzyszą reakcje elektrochemiczne na granicy faz: przewodnik metaliczny – przewodnik elektrolityczny. Elektroliza wody jest najprostszym sposobem przemysłowego otrzymywania wodoru i tlenu o bardzo wysokiej czystości (wodór najwyższej czystości, przekraczającej 99,9%). Jest to proces nieskomplikowany, stosunkowo tani do przeprowadzenia i może zachodzić zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym.

Więcej informacji: www.bryk.pl