Owologia inaczej oologia (łac. ovo - jajo) - jeden z działów ornitologii zajmujący się badaniem jaj, w szczególności jaj ptasich, ich budową, ubarwieniem, wielkością, kształtem i zmiennością wewnątrzgatunkową.

Poniżej prezentujemy kilkanaście najpopularniejszych definicji wyjaśniających co to jest owologia. „Owologia” to m.in.:

» Dziedzina ornitologii zajmująca się badaniem jaj ptasich.

» Nauka o jajach.

» Jeden z działów ornitologii zajmujący się badanie jaj ptasich.

» Oologia.

» Dział ornitologii.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org