Einstein otrzymał amerykańskie obywatelstwo w 1940 roku, ale zachował swój szwajcarski paszport, który otrzymał w 1901 roku po zrzeczeniu się niemieckiego obywatelstwa. W 1945 roku po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Albert Einstein wezwał świat do wprowadzenia międzynarodowych mechanizmów kontroli nad rozpowszechnianiem technologii jądrowej. Albert Einstein walczył o prawa obywatelskie i prawa uchodźców. Chętnie angażował się w działalność charytatywną, a w szczególności, pomoc uchodźcom z Niemiec.

Więcej informacji: mediapl-ngc.natgeotv.com