Kobalt należy do pierwiastków mniej pospolitych. Występuje zawsze w towarzystwie niklu, lecz w ilościach na ogół mniejszych. Główne minerały kobaltowe są związkami arsenowymi, a mianowicie smaltyn, COAS2, i kobaltyn, CoAsS. Kobalt metaliczny został po raz pierwszy wyodrębniony przez szwedzkiego chemika Brandta w 1735 r. i bliżej zbadany przez Bergmana w drugiej połowie XVIII w. Nazwa pochodzi od wyrazu „Kobold”, którym górnicy niemieccy oznaczali złośliwych karłów, zamieszkujących według ich wierzeń góry. Znalazłszy kruszec o obiecującym wyglądzie, z którego jednak nie potrafili wyodrębnić metalu, ludzi ci uważali się za oszukanych przez złośliwe duchy. Stąd nazwa kobolt lub kobalt została przeniesiona na owe kruszce, a potem na otrzymany z nich metal.

Więcej informacji: iacobi.pl