Najważniejsza nekropolia w Stanach Zjedoczonych, miejsce spoczynku bohaterów narodowych – Arlington National Cemetery. O cmentarzu tym mówi się, że jest "najsmutniejszym skrawkiem ziemi w Ameryce". Tu spoczywają weterani wszystkich wojen w których brały udział Stany Zjednoczone w całej swojej historii, od rewolucji amerykańskiej aż po dzień dzisiejszy. Jest to także miejsce pochówku niewielkiej liczby cywilów, którzy w jakiś sposób byli związani z armią lub polegli w czasie pełnienia obowiązków. Wśród nich można znaleźć Jamesa Parksa, byłego niewolnika z Arlington, grabarza, jedyną osobę, pochowaną na cmentarzu Arlington, która urodziła się na terenie tego obiektu.

Więcej informacji: www.polskieradionyc.com