Henry Ford, który zapoczątkował epokę produkcji masowej, to najsłynniejszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny z amerykańskich baronów przemysłu. Mimo swojego pacyfizmu Ford nie wahał się współpracować z reżimami Hitlera i Stalina. W ZSRR zbudował fabrykę GAZ (Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod). Wkrótce po jej otwarciu amerykańskich specjalistów, którzy zostali, by nadzorować produkcję, oskarżono o szpiegostwo i rozstrzelano lub zesłano do gułagów. Hitler pisał o nim w "Mein Kampf": "Tylko jeden wybitny człowiek, Ford, ku wściekłości Żydów zachował pełną niezależność od hegemonów kontrolujących produkcję przemysłową 120-milionowego narodu".

Więcej informacji: www.newsweek.pl