Herbert Henry Asquith – brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Liberalnej w latach 1908-1916, wcześniej minister spraw wewnętrznych i kanclerz skarbu. Kontynuował reformy liberalnego rządu Campbella-Bannermana, zwyciężając w walce o ograniczenie uprawnień Izby Lordów. Stał na czele rządu w pierwszych latach I wojny światowej, a w 1914 r. był również ministrem wojny.

Asquith zaczął stopniowo tracić popularność. Oskarżano go o nieudolne rządzenie krajem podczas wojny. W grudniu 1916 r. premier popadł w spór ze swoim kanclerzem skarbu Davidem Lloydem George’em. Spór doprowadził do rezygnacji Asquitha ze stanowiska premiera 5 grudnia 1916 r. Dwa dni później premierem został Lloyd George. Asquith i popierający go deputowani Partii Liberalnej przeszli do opozycji.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org