Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) – kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z najlepszych dowódców antycznego świata. Urodził się w 247 roku p.n.e. w Kartaginie. Pochodził z potężnego kartagińskiego rodu Barkidów. Jego ojciec, Hamilkar, dowodził siłami miasta w pierwszej wojnie punickiej (264-241 p.n.e.). Już w wieku dziewięciu lat Hannibal błagał rodzica, by ten zabrał go ze sobą na wyprawę do Hiszpanii. Hamilkar zgodził się, ale jeszcze przed wyjazdem kazał synowi złożyć przysięgę wiecznej nienawiści wobec Rzymu. Następne dziesięć lat przyszły dowódca spędził na Półwyspie Iberyjskim, ucząc się. W tym czasie ożenił się z Imilce, hiszpańską księżniczką. Dowództwo nad wojskami kartagińskimi w Hiszpanii powierzono Hannibalowi w 221 roku p.n.e., po śmierci Hamilkara i jego bezpośredniego następcy i zięcia, Hasdrubala.

Więcej informacji: ciekawostkihistoryczne.pl