Partia Postępowa (ang. Progressive Party), Partia Łosia (ang. Bull Moose Party) – amerykańska rozłamowa partia polityczna, która powstała jako platforma wyborcza Theodore’a Roosevelta w wyborach prezydenckich w 1912 roku. Roosevelt pragnął zostać kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach w 1912 roku, jednak nie znalazł poparcia. Sprzeciwiając się narastającemu konserwatyzmowi w Partii Republikańskiej kontrolowanej przez prezydenta Williama Tafta, senator Robert M. La Follette z Wisconsin zorganizował w 1911 roku Narodowo-Republikańską Ligę Postępową. W następnym roku przekształciła się ona w Partię Postępową i 7 sierpnia 1912 roku zorganizowała konwencję, na której nominowała Roosevelta na kandydata na prezydenta, a Hirama W. Johnsona z Kalifornii na wiceprezydenta. Popularna nazwa Partia Łosia pochodzi od określenia, którym często opisywał się Roosevelt, porównując się do silnego i pełnego wigoru zwierzęcia.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org