Tower of London powstała na życzenie Wilhelma I Zdobywcy, który swój przydomek zyskał pokonując w walce o tron nowo koronowanego króla Harolda. Wilhelm zgłaszał swoje pretensje do tronu na podstawie obietnicy sukcesji, którą złożył mu poprzedni władca Anglli - Edward Wyznawca. Był on tak pewny swego zwycięstwa, że posłał do Londynu swą przednią straż z rozkazem wybudowania fortecy i przygotowanie jej na jego triumfalny wjazd do stolicy. Po koronacji Wilhelma, która odbyła się w roku 1066 miała ona służyć do obrony monarchy przed lekkomyślnym ludem. Archeologiczne dowody wskazują na to, że jeden z tych bastionów powstał właśnie na terenie dzisiejszej Tower. Te wczesne obronne mury zostały ostatecznie zastąpione wielką kamienną Białą Wieżą (White Tower), która miała ukazać wielkość nowego króla.

Więcej informacji: historia.org.pl