John Fitzgerald Kennedy urodził się w 1917 roku w Brooklynie, w dobrze sytuowanej rodzinie o irlandzkich korzeniach. Miał ośmioro rodzeństwa. Chodził do najlepszych szkół prywatnych, a później uczył się w London School of Economics oraz na Harvardzie. Za jego prezydentury miała miejsce nieudana inwazja w Zatoce Świń. Oskarżano go o zaburzanie równowagi na Bliskim Wschodzie, po tym jak sprzedał Izraelowi rakiety i zdecydował o przeszkoleniu jego żołnierzy. W czasie kryzysu kubańskiego 1962 roku sprzeciwił się inwazji na Kubę i użyciu broni jądrowej, tym samym wygrywając w wojnie nerwów z Nikitą Chruszczowem.

Więcej informacji: ciekawostkihistoryczne.pl