Zaburzenia osobowości z wiązki A – zaburzenia osobowości, w których pacjent zachowuje się w sposób podejrzliwy, wycofany, chłodny lub nieracjonalny. Wiązka "a" obejmuje osobowości: paranoiczną, schizoidalną i schizotypową. Pacjenci paranoiczni mają skłonność do obrażania się, doszukiwania się wrogich intencji, mają problem z zaufaniem i są podejrzliwi. Pacjenci schizoidalni są skłonni do izolacji, życia w samotności, nie przejawiają wrażliwości na wpływy i oceny z zewnątrz, mają ograniczony wachlarz emocji i nie interesują się związkami ani relacjami, również seksualnymi. Pacjenci schizotypowi mają problem z funkcjonowaniem społecznym, które jest dla nich przyczyną dyskomfortu, a nieumiejętność wchodzenia w relacje międzyludzkie i niedostosowany afekt sprawiają, że uznawani są za osoby dziwaczne i ekscentryczne.

Więcej informacji: kanonpojecpsychologicznych.pl