Panujący od zakończenia II wojny światowej podział Niemiec na dwa państwa wydawał się trwały i niewzruszony aż do końca lat 80. XX wieku. Niemcy były wtedy rejonem kluczowym i ważnym strategicznie dla obydwu bloków militarnych – NATO i Układu Warszawskiego, stąd też wątpliwe było, by którakolwiek ze stron wyrzekła się kontroli nad "swoją" częścią Niemiec. Okazją do zmiany sytuacji Niemiec stało się wyraźne osłabienie pozycji ZSRR za rządów Michaiła Gorbaczowa, który od początku lat 80. bezskutecznie próbował reformować ustrój bloku wschodniego. Ostatecznie, za zgodą wielkich mocarstw, do zjednoczenia Niemiec doszło oficjalnie 2 października 1990 roku. Mur berliński został spontanicznie rozebrany przez ludność Berlina jeszcze 10 listopada 1989 roku, nieoficjalnie kończąc podział miasta. Niemcy zostały zjednoczone.

Więcej informacji: eszkola.pl