Egzamin na prawo jazdy (znany również jako egzamin na prawo jazdy lub test drogowy) to procedura mająca na celu sprawdzenie zdolności osoby do kierowania pojazdem silnikowym. Istnieje w różnych formach na całym świecie i często jest wymogiem uzyskania prawa jazdy. Egzamin na prawo jazdy składa się na ogół z jednej lub dwóch części: testu praktycznego, zwanego testem drogowym, używanego do oceny zdolności prowadzenia pojazdu w normalnych warunkach pracy i / lub testu pisemnego lub ustnego (test teoretyczny) w celu potwierdzenia wiedzy osoby prowadzenie pojazdu oraz odpowiednie przepisy i prawa. Pierwszy na świecie obowiązkowy egzamin na prawo jazdy został wprowadzony we Francji w 1899 r. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej test drogowy może być przeprowadzany na pojeździe ręcznym lub automatycznym, jednak w przypadku korzystania z pojazdu automatycznego prawo jazdy będzie ograniczone do takich pojazdów. W Stanach Zjednoczonych większość biur Departamentu Pojazdów Samochodowych nie zapewnia pojazdów do testów drogowych, więc osoba przeprowadzająca test musi dostarczyć własny pojazd. Jest to przydatne, ponieważ pojazd, którego używają do testu, jest zazwyczaj tym samym pojazdem, którego używali do treningu jazdy.

Więcej informacji: en.wikipedia.org