Za pioniera geologii sądowej uważa się Austriaka, profesora kryminalistyki Hansa Grossa (1847–1915), który w 1893 r. zwrócił uwagę na znaczenie gleby i błota obecnych na obuwiu i odzieży sprawcy zbrodni dla ustalenia jego przemieszczania się. Arthur Conan Doyle, który w opowiadaniach o Sherlocku Holmesie, napisanych w latach 1887–1893, użył jako dowodów zbrodni materiałów geologicznych, pochodzących z miejsca ich występowania. Opowiadania te, mimo, że są fikcją literacką, przyczyniły się do zainicjowania badań nad nowymi technikami kryminalistyki, wykorzystującymi wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

Więcej informacji: www.facebook.com