Język (łac. lingua) - wieloczynnościowy narząd, twór mięśniowy jamy gębowej kręgowców. Głównym zadaniem języka jest podsuwanie pokarmu pod zęby, mieszanie pokarmu w czasie żucia i przesuwanie kęsów pokarmu do gardła, lecz niektóre gatunki używają go również do innych celów. Zrąb języka utworzony jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane, w tym mięsień bródkowo-językowy, którego przyczep na szkielecie leży na kącie bródkowym żuchwy (u człowieka na kolcu bródkowym żuchwy), sięgając swą dolną częścią o ścięgnistej budowie aż do kości gnykowej. U człowieka przyczepiają się one po części do trzonu tej kości, częściowo zaś do nagłośni.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org